Najlepsze książki do nauki

Podręczniki dla uczniów ósmej klasy

Autor: Kasia

Tak, zdam egzamin z polskiego!

Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Język polski. Repetytorium wydawnictwa Operon, to rekomendowana przez polonistów pomoc w usystematyzowaniu wiedzy z zakresu języka polskiego. Autorki – Ewa Frączek, Jolanta Eisner, Beata Parchem-Albecka, Małgorzata Cichewicz oraz Agnieszka Willma dołożyły wszelkich starań, by ósmoklasiści stojący przed wyzwaniem, jakim jest pierwszy poważny egzamin, czuli się pewnie i spokojnie. Dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu i kreatywności stworzyły podręcznik, który powinien znaleźć się w biblioteczce każdego ucznia.

Repetytorium – co w nim można znaleźć?

Podręcznik został stworzony w sposób przemyślany i przejrzysty. Zawiera nie tylko skomasowane informacje teoretyczne, ale także zadania, testy i arkusze, które pozwolą uczniom lepiej zrozumieć zagadnienia.

“Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Język polski. Repetytorium”  jest podzielone na dziewięć rozdziałów, które dotyczą następujących zagadnień:

 • egzamin ósmoklasisty (informacje na temat przebiegu egzaminu oraz praktyczne porady dotyczące metod na skuteczne przyswajanie wiedzy),
 • tworzenie wypracowania (informacje dotyczące budowy i treści oraz praktyczne ćwiczenia),
 • tworzenie krótkie formy wypowiedzi (informacje dotyczące budowy i treści oraz praktyczne ćwiczenia),
 • kształcenia literackiego (krótkie informacje i testy),
 • kształcenia językowego – (krótkie informacje i testy),
 • tworzenia wypowiedzi – (krótkie informacje i testy),
 • lektur obowiązkowych – (krótkie informacje o autorach, treści i testy).

Repetytorium zawiera także przykładowy arkusz egzaminacyjny (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) oraz unikalne, przykładowe arkusze egzaminacyjne (stworzone przez autorki).

Jaki zakres materiału?

Zakres materiału ujęty w podręczniku jest dostosowany do oficjalnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Repetytorium może stanowić wsparcie nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli przygotowujących ósmoklasistów do zbliżającego się egzaminu.

Bardzo duży nacisk postawiony jest na zagadnienia dotyczące lektur. Ten dział stanowi często dużą trudność dla uczniów, a zgodnie z informacjami, które zostały przekazane szkołom, znajomość lektur będzie dokładnie sprawdzana podczas egzaminu.

Nie mniejsza uwaga została poświęcona redagowaniu prac pisemnych, które także stanowią wyzwanie dla współczesnej młodzieży.

Dzięki “Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Język polski. Repetytorium”  usystematyzowanie wiedzy ma szansę stać się o wiele łatwiejsze, niż mogłoby się zdawać. Daje ono możliwość powtórzenia sobie wszystkich zagadnień, z którymi uczniowie mogą zetknąć się podczas egzaminu.

Lektura w pigułce

Przed przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty, warto przypomnieć sobie najważniejsze lektury, przywołać biografie pisarzy i poetów. Trudno przewidzieć, jakie pytania znajdą się ostatecznie w arkuszu z języka polskiego. W książce “Egzamin ósmoklasisty. Język polski. Opracowania lektur” uczeń znajdzie kluczowe motywy literackie, streszczenia poszczególnych książek, omówienia wierszy, a nawet przykładowe pytania egzaminacyjne do poszczególnych tekstów.

Zalety dobrego opracowania lektur

Opracowanie stworzone z myślą o ósmoklasistach można wykorzystać na kilka sposobów. Pozycja jest przydatna w powtórzeniu materiału. Najwięcej wyniosą z niej uczniowie, którzy lektury już czytali, a teraz potrzebują przypomnienia chociażby imion bohaterów, miejsca akcji, głównych wątków fabuły. Przed samym egzaminem nie ma czasu na ponowne czytanie całych książek. Zresztą nie miałoby to większego sensu. Jeżeli młody człowiek poznał w przeszłości daną historię, to na pewno ją pamięta. Najważniejsze to przypomnieć sobie szczegóły, o które mogą pytać autorzy testu. Kolejną zaletą sięgnięcia po Opracowanie zbiorowe “Egzamin ósmoklasisty. Język polski. Opracowania lektur” jest okazja do rozwoju umiejętności czytania ze zrozumieniem. W książce przedstawiono lektury, obowiązujące na egzaminie. Załączono także pytania, odnoszące się do konkretnych tekstów.

A wśród nich:

– przykładowe tematy rozprawek, nawiązujących do konkretnych lektur,
– pytania zamknięte, wielokrotnego wyboru,
– zadania polegające na uzupełnieniu pól, dopasowaniu elementów.

Większość poleceń odnosi się do fragmentów tekstów dołączonych do arkusza egzaminacyjnego. Mogą pojawić się w nim także pytania sprawdzające ogólną wiedzę ucznia na temat lektur i zasad języka polskiego.

Dobry wynik z egzaminu

Język polski nie należy do najłatwiejszych, zatem na wysoki wynik egzaminacyjny z tego przedmiotu uczeń pracuje latami. Warto zachęcać młodych ludzi, by nie ograniczali swojego kontaktu z literaturą do lektury opracowania nomen omen lektur. Tylko jednostki czytające regularnie wypracują sobie lekki pisarski styl, dobrze opanują zasady ortografii, interpunkcji i gramatyki. One także są oceniane podczas egzaminu ósmoklasisty. Opracowanie lektur jest bardzo pomocne podczas powtórki, może też posłużyć jako narzędzie ćwiczenia czytania ze zrozumieniem. Aby jednak dobrze poznać daną książkę, zapamiętać imiona bohaterów i zrozumieć łączące ich relacje, trzeba przeczytać oryginał. W zachęcaniu do świadomej lektury ogromną rolę pełnią nie tylko nauczyciele. Rodzice też mają tu sporo do powiedzenia, nie bez znaczenia jest chociażby dawanie dobrego przykładu.

Matematyka. Egzamin ósmoklasisty – Adam Konstantynowicz

Matematyka. Egzamin ósmoklasisty to nowe repetytorium, stworzone specjalnie dla uczniów klasy ósmej, którzy winni przygotować się do egzaminu ósmoklasisty na koniec szkoły podstawowej. Jest to książka z serii ,”Oldschool: Stara Dobra Szkoła”. W środku znajdziemy przykładowe arkusze egzaminacyjne z matematyki, które zostały opracowane przez nauczycieli i metodyków, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jest to idealna pomoc i przygotowanie dla ósmoklasisty, który chciałby samodzielnie prześledzić materiał i sprawdzić swoje umiejętności przed jednym z trudniejszych egzaminów tej serii, który sprawia uczniom najwięcej problemów.

Po to kompendium warto sięgnąć przede wszystkim dlatego iż:

 • jest ono skonstruowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz nową podstawą programową,
 • w środku znajdziemy arkusze z rozwiązaniami, które pomogą nam zapoznać się z każdym możliwym typem zadań na egzaminie ósmoklasisty,
 • zawiera bogaty zestaw zadań powtórkowych wraz z odpowiedziami, tak aby samodzielnie móc kontrolować swoją wiedzę i błędy,
 • porady dla uczniów przygotowujących się do takiego egzaminu, cenne wskazówki, objaśnienia na co warto zwrócić uwagę,
 • wszystko skomponowane jest w bardzo wygodnej i przejrzystej formie, bardzo staranna i odpowiednio dobrana szata graficzna.

Wszelkie zawarte w repetytorium zadania, zostały opracowane wraz z informacjami, które przez swoją szczegółowość, pozwoli nam rozwiązać zadanie krok po kroku. Przez to, uczniowie są w stanie prześledzić docelowy tok myślenia przy pracy, a przy tym dokonać sprawdzenia i korekty, wykonanych przez siebie obliczeń i działań. Tam gdzie wymaga tego zadanie, rozwiązanie obrazuje rysunek, tak aby nie tylko zapoznać się z poprawnym rozwiązaniem, ale także zrozumieć określony dział czy zagadnienie matematyczne.

Matematyka. Egzamin ósmoklasisty”, to nie tylko dobre przygotowanie dla uczniów, oczekujących na egzamin kończący szkołę podstawową, ale też dla uczniów klas niższych, którzy chcieliby zwrócić uwagę co jeszcze przed takim egzaminem trzeba powtórzyć, któremu zadaniu przydało by się poświęcić więcej czasu, z czym mamy największe trudności. Zdecydowanie lepszym działaniem, jest kompleksowe przygotowanie się i samodzielnie przećwiczenie, każdego typu zadań, zwłaszcza iż matematyka, nie należy do najłatwiejszych przedmiotów i to zazwyczaj ona wydaje się być najbardziej problematyczna. Ta publikacja będzie do tego najlepsza i z pewnością rozwiąże problemy, niejednego ucznia, który obawia się swojego wyniku na egzaminie ósmoklasisty.

Kopiowanie treści serwisu zabronione © 2019 Najlepsze książki do nauki